مارکو کارنلوس

29بهمن
آنچه امریکا در مورد ایران درک نمی کند

آنچه امریکا در مورد ایران درک نمی کند

مارکو کارنلوس سفیر اسبق ایتالیا در سازمان ملل و عراق در میدل ایست آی نوشت: اگرچه ۴۱ سال از انقلاب […]