مارکوس تورام

28بهمن
پسران فوتبالیست‌های بزرگ که می‌توانند ستاره شوند؛ پسـر کو ندارد نشان از پـدر!

پسران فوتبالیست‌های بزرگ که می‌توانند ستاره شوند؛ پسـر کو ندارد نشان از پـدر!

خبرورزشی/ شهراد باغستانی؛ «پسر کو ندارد نشان از پدر؟!» این ضرب‌المثل را می‌توان این روز‌ها به بسیاری از فوتبالیست‌های جوان […]