ماده 96 قانون تامین اجتماعی

09آذر
بازنشستگان مشاغل سخت و زیان‌آور ، معطل افزایش صحیح متناسب‌سازی/ تامین اجتماعی از منابع داخلی مستمری‌ها را افزایش دهد

بازنشستگان مشاغل سخت و زیان‌آور ، معطل افزایش صحیح متناسب‌سازی/ تامین اجتماعی از منابع داخلی مستمری‌ها را افزایش دهد

        نیوز: عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی نسبت به تاخیر در اجرای افزایش مبلغ صحیح […]

04آذر
درخواست بازنشستگان تامین اجتماعی خراسان شمالی از مسئولان ارشد کشور/ قوه قضاییه به شکایت بازنشستگان رسیدگی عاجل کند

درخواست بازنشستگان تامین اجتماعی خراسان شمالی از مسئولان ارشد کشور/ قوه قضاییه به شکایت بازنشستگان رسیدگی عاجل کند

شایان ذکر است جمعی از بازنشستگان و مستمری‌بگیران نسبت به نحوه اجرای متناسب‌سازی به دیوان عدالت اداری شکایت نمود‌ه‌اند.

21آبان
رنجنامه بازنشستگان، مستمری بگیران و ازکارافتادگان صندوق تامین اجتماعی

رنجنامه بازنشستگان، مستمری بگیران و ازکارافتادگان صندوق تامین اجتماعی

بازنشستگان، مستمری‌بگیران و از کار افتادگان صندوق تامین اجتماعی با انتشار رنجنامه‌ای، درد و دل خود را با «مسئولان» در […]

17آبان
درخواست بازنشستگان تامین اجتماعی از رئیس قوه قضاییه برای نظارت بر افزایش حقوق‌ها و اجرای همسان‌‌سازی

درخواست بازنشستگان تامین اجتماعی از رئیس قوه قضاییه برای نظارت بر افزایش حقوق‌ها و اجرای همسان‌‌سازی

بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی با ارسال نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه خواهان نظارت این دستگاه بر اجرای صحیح و […]