ماجرای مسافری که از سقوط هواپیمای تهران -یاسوج جان بدر برد

چیزی یافت نشد !