ماجرای علی لندی

01مهر
قصه شجاعت و ایثار علی لندی نوجوان ایذه‌ای/نوجوان فداکار آسمانی شد

قصه شجاعت و ایثار علی لندی نوجوان ایذه‌ای/نوجوان فداکار آسمانی شد

نیوز: ماجرای علی لندی نوجوان ایذه‌ای که ققنوس‌وار زندگی بخشید.«علی» فداکاری را معنا کرد. نوجوان 15 ساله ایذه‌ای در پی […]

-