ماجرای حذف تصویر دختران از جلد کتاب ریاضی +عکس

21شهریور
چرا بی اعتبارسازی کتاب‌های درسی در دستور است؟

چرا بی اعتبارسازی کتاب‌های درسی در دستور است؟

به گزارش مشرق، معصومه نصیری،  مدرس سواد رسانه‌ای در خصوص جعلیات و واقعیت سازی های رسانه‌ای برای کتاب‌های درسی ایران […]