شارلروا با پاس گل کاوه به برد رسید

شارلروا با پاس گل کاوه به برد رسید

به گزارش خبرورزشی، در بازی معوقه از هفته بیست و سوم لیگ برتر بلژیک تیم شارلروا با نتیجه ۲ بر یک مخلن را شکست داد. کاوه رضایی ۹۰ دقیقه در ترکیب شارلوا حضور داشت و یک پاس گل داد. علی قلی‌زاده نیز تا دقیقه ۵۸ در ترکیب شارلروا بازی کرد. خبر ورزشی

شارلوا با پاس گل کاوه به برد رسید

شارلوا با پاس گل کاوه به برد رسید

به گزارش خبرورزشی، در بازی معوقه از هفته بیست و سوم لیگ برتر بلژیک تیم شارلوا با نتیجه ۲ بر یک مخلن را شکست داد؛ کاوه رضایی ۹۰ دقیقه در ترکیب شارلوا حضور داشت و یک پاس گل داد؛ علی قلی‌زاده نیز تا دقیقه ۵۸ در ترکیب شارلوا بازی کرد. خبر ورزشی