یکی از حاضران در لیست ترور سعید عسگر بخاطر ابتلا به کرونا درگذشت

یکی از حاضران در لیست ترور سعید عسگر بخاطر ابتلا به کرونا درگذشت

کرونا ویروس اینبار به سراغ یک چهره شناخته شده دیگر رفت و جان او را گرفت. ابوالقاسم شفیعی اینبار هدف این ویروس بود. کسی که چند دهه قبل در لیست ترور سعید عسگر بود اما از آن ترور جان سالم به در برده بود. ابوالقاسم شفیعی،  یکی از سه نفری که در سال ۷۸ توسط