ادعاهایشان سندیت ندارد، باور نکنید

ادعاهایشان سندیت ندارد، باور نکنید

اکبر ترکان: بانک اطلاعاتی داریم و می‌توانیم ادعای مدیران را درباره اموال‌شان راستی‌آزمایی کنیم  [مریم شکرانی] | توییت نامزدهای نمایندگی مجلس یازدهم درباره میزان دارایی‌شان در حالی خبرساز شده است که هیچ سامانه‌ای ‌وجود ندارد تا ادعای مدیران و کاندیداهای نمایندگی مجلس را شفاف‌سازی کند. عمده بهانه مدیران ایرانی در این‌باره نبود بانک‌‌های اطلاعاتی است.