کاندیداهای تهران برای نماینده شدن به چند رای نیاز دارند؟

کاندیداهای تهران برای نماینده شدن به چند رای نیاز دارند؟

چهار سال پیش وقتی دهمین انتخابات مجلس کلید زده شد، حدودا ۶ میلیون و پانصد هزار نفر در استان تهران واجد شرایط برای رای دادن بودند که از این آمار آنطور که وزارت کشور در آن مقطع اعلام کرد ۵۰ درصد پای صندوق‌های رای رفتند. از آنجا که در آن زمان هنوز قانون انتخابات مجلس