دوستی خاله خرسه خرس برلین با سینمای ایران

دوستی خاله خرسه خرس برلین با سینمای ایران

به گزارش مشرق، برای کسی که کم و بیش سرش در کار سینما باشد شناخت و درک این موضوع که هر کدام از جشنواره‌های خارجی فیلم، سیاستشان و به قول معروف خط و ربطشان چیست کار دشواری نیست.هر جشنواره یا فستیوال فیلمی برای خودش یک سیاستگذاری یا رویکردی دارد که بعضا یا خیلی مشخص آن