۴ قربانی در فاجعه مرگبار خواف

۴ قربانی در فاجعه مرگبار خواف

به گزارش رکنا، مجتبی عطایی روز پنجشنبه یکم اسفند ماه اظهار کرد: برادم علی عطایی در هنگام تعمیرات، توسط یک دستگاه لودر زیر گرفته شده و جان خود را از دست داده است، برادرم اپراتور بوده و نه راننده لودر و در اتفاق افتاده هنوز برای ما واضح نیست قصور حادثه از چه سمتی بوده