اعطای اقامت طلایی امارات به ستاره‌های ورزش

اعطای اقامت طلایی امارات به ستاره‌های ورزش

به گزارش خبرورزشی، هیئت وزیران امارات در جلسه‌ای تصویب کردند که به دلیل تسهیل روند کاری، جذب سرمایه و گردشگر، حضور افراد سرشناس و شکوفایی هرچه بیشتر دبی به تجار، استعدادها و ستاره‌های جهان اقامت دائم می‌دهد تا در کشور امارات به راحتی بتوانند حاضر باشند. در جدیدترین لیست افرادی که اقامت طلایی گرفته‌اند، افراد زیر

اعطای اقامت طلایی امارات به رونالدو، پوگبا و فیگو

اعطای اقامت طلایی امارات به رونالدو، پوگبا و فیگو

به گزارش خبرورزشی، هیئت وزیران امارات در جلسه‌ای تصویب کردند که به دلیل تسهیل روند کاری، جذب سرمایه و گردشگر، حضور افراد سرشناس و شکوفایی هرچه بیشتر دبی به تجار، استعدادها و ستاره‌های جهان اقامت دائم می‌دهد تا در کشور امارات به راحتی بتوانند حاضر باشند. در جدیدترین لیست افرادی که اقامت طلایی گرفته‌اند، افراد زیر