تومار درخواست لغو ‌تحریم‌های آمریکا علیه ایران از مرز یک هزار امضا گذشت

تومار درخواست لغو ‌تحریم‌های آمریکا علیه ایران از مرز یک هزار امضا گذشت

در این تومار الکترونیکی که توسط فردی به نام «اچ ام بورگس» روی تارنمای پارلمان انگلیس ایجاد شده،  امضاء کنندگان تاکید کرده‌اند که لغو تحریم‌ها در این شرایط اقدامی انسانی به‌شمار می‌رود.  براساس آخرین آمار منتشر شده تا زمان مخابره این خبر یک هزار و ۱۸۷ نفر تومار یاد شده را امضاء کرد و آمار آن