لغو صدور روادید روسیه برای ایرانیان

لغو صدور روادید روسیه برای ایرانیان

سفارت روسیه اعلام کرد؛ اقتصادنیوز؛ سفارت روسیه در تهران اعلام کرد که از نهم اسفند ماه پذیرش مدارک، تهیه و صدور روادید تحصیلی، شخصی، گردشگری، کاری و ترانزیتی برای اتباع ایرانی را موقتا متوقف می کند ولی روادید تجاری، بشردوستانه، خدمت و دیپلماتیک ادامه خواهد یافت. به گزارش اقتصادنیوز به نقل از فارس؛ سفارت روسیه در