شکست دهنده آبله از کرونا می گوید

شکست دهنده آبله از کرونا می گوید

«… یک میلیارد نفر بیمار می شوند … حدود ۱۶۵ میلیون نفر می میرند. رکود اقتصادی در سرتاسر جهان و افسردگی برای همه. اقتصاد آمریکا بین ۱ تا ۳ تریلیون دلار ضربه می بیند. بسیاری شغل خود را از دست می دهند و عواقب آن جبران ناپذیر خواهد بود.» چهارده سال قبل «لری بریلینت» اپیدمیولوژیست