قیمت واکسن کرونا

۰۱مرداد
واکسن کرونا در ایران ساخته شد؟

واکسن کرونا در ایران ساخته شد؟

کرونا ویروس را هیچکس نمی دانست وجود دارد. از شش پیش تا اکنون این ویروس تقریباً در هر کشور گسترش یافته است و کشوری وجود ندارد که از این ویروس در امان مانده باشد. واکسن کرونا سوالی است که همواره بسیاری می پرسند و اینکه قرار است چه زمانی این واکسن وارد ایران شود. اخبار […]