قیمت روز تیبا

۱۷مرداد
عبور ۲۰۶ از پیچ ۲۰۰ میلیون تومان +جدول

عبور ۲۰۶ از پیچ ۲۰۰ میلیون تومان +جدول

محمد صالحی: در بازار خودرو دومین هفته مرداد ماه ۲۰۶ تیپ ۵ از قیمت ۲۰۰ میلیون تومان سبقت گرفت تیپ ۲ کورس میزان افزایش قیمت را برد و پراید به ایستگاه ۱۰۰ میلیون تومان نزدیک شد. روند قیمت ها نشان می دهد، بازار خودرو در میانه مرداد کماکان داغ است و سرعت قیمت اکثر خودروها […]