قیمت روز ار

۳۰فروردین
نرخ ارز بین بانکی در ۳۰فروردین۹۹ /روند نزولی ۱۳ارز

نرخ ارز بین بانکی در ۳۰فروردین۹۹ /روند نزولی ۱۳ارز

به گزارش افکارنیوز، ارزش ۴۷ ارز از سوی  بانک مرکزی درحالی اعلام شد که نرخ ۱۳ ارز روند نزولی، ارزش ۲۴  ارز روند صعودی و ۱۰ ارز از جمله دلار آمریکا بدون تغییر قیمت کار خود را آغاز کردند.