تاریخ : چهارشنبه, ۱۲ آذر , ۱۳۹۹ 17 ربيع ثاني 1442 Wednesday, 2 December , 2020

قیمت دلار و یورو امروز

۱۲آذر
قیمت دلار و یورو در صرافی ملی امروز ۱۳۹۹/۰۹/۱۲

قیمت دلار و یورو در صرافی ملی امروز ۱۳۹۹/۰۹/۱۲

اقتصاد نیوز : صرافی بانک ملی ایران امروز قیمت فروش دلار آمریکا را ۲۵,۶۲۰(بیست و پنج هزار و ششصد و بیست تومان) اعلام کرد. به گزارش اقتصادنیوز، قیمت دلار و یورو در صرافی ملی امروز اعلام شد. بر این اساس قیمت خرید دلار آمریکا ۲۴,۶۲۰(بیست و چهار هزار و ششصد و بیست تومان) و قیمت فروش دلار آمریکا ۲۵,۶۲۰(بیست […]

۱۱آذر
قیمت دلار و یورو در صرافی ملی امروز ۱۳۹۹/۰۹/۱۱

قیمت دلار و یورو در صرافی ملی امروز ۱۳۹۹/۰۹/۱۱

اقتصاد نیوز : صرافی بانک ملی ایران امروز قیمت فروش دلار آمریکا را ۲۵,۱۷۰(بیست و پنج هزار و صد و هفتاد تومان) اعلام کرد. به گزارش اقتصادنیوز، قیمت دلار و یورو در صرافی ملی امروز اعلام شد. بر این اساس قیمت خرید دلار آمریکا ۲۴,۱۷۰(بیست و چهار هزار و صد و هفتاد تومان) و قیمت فروش دلار آمریکا […]

۱۰آذر
قیمت دلار و یورو در صرافی ملی امروز ۱۳۹۹/۰۹/۱۰

قیمت دلار و یورو در صرافی ملی امروز ۱۳۹۹/۰۹/۱۰

اقتصاد نیوز : صرافی بانک ملی ایران امروز قیمت فروش دلار آمریکا را ۲۴,۸۵۰(بیست و چهار هزار و هشتصد و پنجاه تومان) اعلام کرد. به گزارش اقتصادنیوز، قیمت دلار و یورو در صرافی ملی امروز اعلام شد. بر این اساس قیمت خرید دلار آمریکا ۲۳,۶۵۰(بیست و سه هزار و ششصد و پنجاه تومان) و قیمت فروش دلار آمریکا […]

۰۹آذر
قیمت دلار و یورو در صرافی ملی امروز ۱۳۹۹/۰۹/۰۹

قیمت دلار و یورو در صرافی ملی امروز ۱۳۹۹/۰۹/۰۹

اقتصاد نیوز : صرافی بانک ملی ایران امروز قیمت فروش دلار آمریکا را ۲۴,۶۰۰(بیست و چهار هزار و ششصد تومان) اعلام کرد. به گزارش اقتصادنیوز، قیمت دلار و یورو در صرافی ملی امروز اعلام شد. بر این اساس قیمت خرید دلار آمریکا ۲۳,۴۰۰(بیست و سه هزار و چهارصد تومان) و قیمت فروش دلار آمریکا ۲۴,۶۰۰(بیست و چهار هزار […]

۰۸آذر
قیمت دلار و یورو در صرافی ملی امروز ۱۳۹۹/۰۹/۰۸

قیمت دلار و یورو در صرافی ملی امروز ۱۳۹۹/۰۹/۰۸

اقتصاد نیوز : صرافی بانک ملی ایران امروز قیمت فروش دلار آمریکا را ۲۴,۷۵۰(بیست و چهار هزار و هفتصد و پنجاه تومان) اعلام کرد. به گزارش اقتصادنیوز، قیمت دلار و یورو در صرافی ملی امروز اعلام شد. بر این اساس قیمت خرید دلار آمریکا ۲۳,۵۵۰(بیست و سه هزار و پانصد و پنجاه تومان) و قیمت فروش دلار آمریکا […]

۰۶آذر
قیمت دلار و یورو در صرافی ملی امروز ۱۳۹۹/۰۹/۰۶

قیمت دلار و یورو در صرافی ملی امروز ۱۳۹۹/۰۹/۰۶

اقتصاد نیوز : صرافی بانک ملی ایران امروز قیمت فروش دلار آمریکا را ۲۴,۸۵۰(بیست و چهار هزار و هشتصد و پنجاه تومان) اعلام کرد. به گزارش اقتصادنیوز، قیمت دلار و یورو در صرافی ملی امروز اعلام شد. بر این اساس قیمت خرید دلار آمریکا ۲۳,۶۵۰(بیست و سه هزار و ششصد و پنجاه تومان) و قیمت فروش دلار آمریکا […]

۰۵آذر
قیمت دلار و یورو در صرافی ملی امروز ۱۳۹۹/۰۹/۰۵

قیمت دلار و یورو در صرافی ملی امروز ۱۳۹۹/۰۹/۰۵

اقتصاد نیوز : صرافی بانک ملی ایران امروز قیمت فروش دلار آمریکا را ۲۵,۰۵۰(بیست و پنج هزار و پنجاه تومان) اعلام کرد. به گزارش اقتصادنیوز، قیمت دلار و یورو در صرافی ملی امروز اعلام شد. بر این اساس قیمت خرید دلار آمریکا ۲۳,۸۵۰(بیست و سه هزار و هشتصد و پنجاه تومان) و قیمت فروش دلار آمریکا ۲۵,۰۵۰(بیست و […]