تاریخ : یکشنبه, ۹ آذر , ۱۳۹۹ 14 ربيع ثاني 1442 Sunday, 29 November , 2020

قیمت دلار در بازار متشکل

۰۹آذر
قیمت دلار در بازار متشکل امروز یکشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۰۹

قیمت دلار در بازار متشکل امروز یکشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۰۹

به گزارش اقتصادنیوز، قیمت دلار امروز در بازار متشکل نسبت به روز گذشته کاهش یافت. آخرین نرخ دلار در بازار متشکل دلار در بازار متشکل امروز با کاهش ۰.۷۲ درصدی، از ۲۳,۹۶۸ (بیست و سه هزار و نهصد و شصت و هشت ) تومان به ۲۳,۷۹۸ (بیست و سه هزار و هفتصد و نود و هشت ) […]

۰۸آذر
قیمت دلار در بازار متشکل امروز شنبه ۱۳۹۹/۰۹/۰۸

قیمت دلار در بازار متشکل امروز شنبه ۱۳۹۹/۰۹/۰۸

به گزارش اقتصادنیوز، قیمت دلار امروز در بازار متشکل نسبت به روز گذشته کاهش یافت. آخرین نرخ دلار در بازار متشکل دلار در بازار متشکل امروز با کاهش ۱.۸ درصدی، از ۲۴,۰۷۳ (بیست و چهار هزار و هفتاد و سه ) تومان به ۲۳,۶۴۸ (بیست و سه هزار و ششصد و چهل و هشت ) تومان رسید.

۰۶آذر
قیمت دلار در بازار متشکل امروز پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۰۶

قیمت دلار در بازار متشکل امروز پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۰۶

به گزارش اقتصادنیوز، قیمت دلار امروز در بازار متشکل نسبت به روز گذشته کاهش یافت. قیمت دلار در بازار متشکل امروز دلار در بازار متشکل امروز با کاهش ۰.۰۱ درصدی، از ۲۴,۱۰۱ (بیست و چهار هزار و یکصد و یک ) تومان به ۲۴,۱۰۰ (بیست و چهار هزار و یکصد ) تومان رسید.

۰۵آذر
قیمت دلار در بازار متشکل امروز چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۰۵

قیمت دلار در بازار متشکل امروز چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۰۵

به گزارش اقتصادنیوز، قیمت دلار امروز در بازار متشکل نسبت به روز گذشته افزایش یافت. آخرین نرخ دلار در بازار متشکل دلار در بازار متشکل امروز با افزایش ۰.۶۸ درصدی، از ۲۴,۴۶۰ (بیست و چهار هزار و چهارصد و شصت ) تومان به ۲۴,۶۲۹ (بیست و چهار هزار و ششصد و بیست و نه ) تومان رسید.

۰۴آذر
قیمت دلار در بازار متشکل امروز سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۹/۰۴

قیمت دلار در بازار متشکل امروز سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۹/۰۴

به گزارش اقتصادنیوز، قیمت دلار امروز در بازار متشکل نسبت به روز گذشته کاهش یافت. آخرین نرخ دلار در بازار متشکل دلار در بازار متشکل امروز با کاهش ۱.۶۳ درصدی، از ۲۴,۹۴۰ (بیست و چهار هزار و نهصد و چهل ) تومان به ۲۴,۵۴۲ (بیست و چهار هزار و پانصد و چهل و دو ) تومان رسید.

۰۳آذر
قیمت دلار در بازار متشکل امروز دوشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۰۳

قیمت دلار در بازار متشکل امروز دوشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۰۳

به گزارش اقتصادنیوز، قیمت دلار امروز در بازار متشکل نسبت به روز گذشته کاهش یافت. آخرین نرخ دلار در بازار متشکل دلار در بازار متشکل، امروز به ۲۵,۰۴۰ (بیست و پنج هزار و چهل ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۰۹ درصدی داشته است.

۰۲آذر
قیمت دلار در بازار متشکل امروز یکشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۰۲

قیمت دلار در بازار متشکل امروز یکشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۰۲

به گزارش اقتصادنیوز، قیمت دلار امروز در بازار متشکل نسبت به روز گذشته کاهش یافت. آخرین نرخ دلار در بازار متشکل دلار در بازار متشکل، امروز به ۲۵,۱۰۵ (بیست و پنج هزار و یکصد و پنج) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۴۱ درصدی داشته است.