قصه

08خرداد
داستان کودکانه در مورد فصل تابستان/تابستان و شکارچی

داستان کودکانه در مورد فصل تابستان/تابستان و شکارچی

نیوز: هنوز خوب خاطرم هست زمستان سرد و برفی رو. برف تا زیر زانو آمده بود و ما میخواستیم بریم […]

29فروردین
انواع داستان/ داستان دانۀ انسان است

انواع داستان/ داستان دانۀ انسان است

ادبیات داستانی در معنای جامع آن به هر روایتی که خصلت ساختگی و ابداعی آن بر جنبۀ تاریخی و واقعیتش […]

20اسفند
قصه کودکانه در مورد فصل بهار

قصه کودکانه در مورد فصل بهار

با رسیدن پایان سال، نوید سالی تازه به همه داده می شود و بهار کم کم خودش را نشان می‌دهد […]