قدرالسهم

۲۴دی
بازداشت شهرداران مناطق ۸ و ۲ تهران/ واکنش شهردار تهران

بازداشت شهرداران مناطق ۸ و ۲ تهران/ واکنش شهردار تهران

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از رویداد ۲۴ ،خبرهای شنیده از شهرداری تهران حاکی است که مهناز استقامتی شهردار منطقه […]