غمگین ترین

29آبان
کابل غمگین‌ترین شهر جهان شناخته شد

کابل غمگین‌ترین شهر جهان شناخته شد

نیوز: کابل غمگین‌ترین شهر جهان شناخته شد.کابل، پایتخت افغانستان، غمگین‌ترین شهر جهان شناخته شده و در جایگاه ۱۸۶ رده بندی […]

-