عکس/ جز خوانی قرآن کریم در حرم عبدالعظیم حسنی(ع)

07اردیبهشت
شرح فرازهایی برگزیده از جزء دوم قرآن کریم

شرح فرازهایی برگزیده از جزء دوم قرآن کریم

مشرق– در ایام ماه مبارک رمضان به صورت روزانه چند نکته و فرازهایی از معارف موجود در هر جزء از قرآن کریم تقدیم مخاطبان […]

07اردیبهشت
شرح فرازهایی منتخب از جزء اول قرآن کریم

شرح فرازهایی منتخب از جزء اول قرآن کریم

مشرق– در ایام ماه مبارک رمضان به صورت روزانه چند نکته و فرازهایی از معارف موجود در هر جزء از قرآن کریم تقدیم مخاطبان […]