علت خارش جای کش

13مرداد
ماندن جای جوراب روی پا، نشان دهنده این بیماری ها در بدن است!

ماندن جای جوراب روی پا، نشان دهنده این بیماری ها در بدن است!

نیوز: ماندن جای کش جوراب روی پا و خارش آن شاید در ظاهر یک امر عادی باشد اما ممکن است […]

-