عفونت مثانه

16تیر
عفونت ادراری وعلل بوی بد ادرار؛ از سنگ کلیه تا عفونت

عفونت ادراری وعلل بوی بد ادرار؛ از سنگ کلیه تا عفونت

به گزارش نیوز:عفونت ادراری به معنی عفونت در هریک از قسمت‌های دستگاه ادراری است و می‌تواند کلیه‌ها، مجاری ادراری و […]