عفونت زنانه

16تیر
واژینیت کاندیدایی؛ با این ترکیب عالی به سادگی برفک واژن را درمان کنید

واژینیت کاندیدایی؛ با این ترکیب عالی به سادگی برفک واژن را درمان کنید

به گزارش نیوز: واژینیت کاندیدایی به عنوان برفک واژن، عفونت مخمر واژن و کاندیدیازیس واژن شناخته می شود، که یکی […]