عضو کمیسیون

28آذر
واردات خودرو در بودجه ۱۴۰۰

واردات خودرو در بودجه ۱۴۰۰

نماینده تهران در مجلس اضافه کرد: در بودجه۱۴۰۰، برای این ردیف درآمدی، مبلغ ۲۰۰۰ میلیارد تومان پیش بینی شده که با توجه به عملکرد گذشته و چشم انداز سال آتی، وصول این ردیف درآمدی در صورت ادامه روند کنونی و تعداد اندک خودروهای موجود در گمرک، بعید و دور از دسترس به نظر می‌رسد.

17آبان
چه کسانی باید برای دریافت مجدد یارانه آزمون وسع بدهند؟

چه کسانی باید برای دریافت مجدد یارانه آزمون وسع بدهند؟

نیوز :طبق این پیشنهاد سرپرستان خانواری که یارانه دریافت نمی‌کنند و یا رایانه آنها قطع شده می‌توانند مجددا برای دریافت این مقرری درخواست بدهند اگر این افراد در آزمون وسع واجد شرایط شناخته شوند یارانه دریافت خواهند کرد.

-