عصاره

23آبان
کشف راهی جدید برای مقابله با کرونا

کشف راهی جدید برای مقابله با کرونا

متخصصان مرکز علمی ویروس شناسی و بیوتکنولوژی «ویکتور» کشف کردند که قارچ چاگا تاثیرات ویروس کرونا را مهار می‌کند.

08مهر
شکست سکته مغزی با این عصاره

شکست سکته مغزی با این عصاره

به گزارش بهداشت نیوز، سکته مغــزی یا به‌اصطلاح پزشکان، ایســکمی، ســومین علــت مرگ‌ومیر در جهــان، بعــد از ســرطان و سکته قلبــی […]