عسگری محمدیان

09تیر
محمدیان: اول باید ساختار کشتی مازندران را عوض کنم

محمدیان: اول باید ساختار کشتی مازندران را عوض کنم

نیوز/ مهدی شیروانی؛ انتخابات هیات‌کشتی استان‌مازندران به پایان رسید و سکان هدایت قطب‌ کشتی ‌ایران برای ۴ سال به دست […]

16فروردین
محمدیان: خواهش می‌کنم سیاسیون دست از سرِ کشتی بردارند

محمدیان: خواهش می‌کنم سیاسیون دست از سرِ کشتی بردارند

نیوز/ مهدی شیروانی؛ با عسگری‌ محمدیان دارنده مدال‌های نقره المپیک و جهان، عضو سابق شورای فنی تیم‌های ملی کشتی آزاد […]

-