عرفان اولروم

02مهر
عرفان عزیز، لطفاً به فوتبال ایران نیا!

عرفان عزیز، لطفاً به فوتبال ایران نیا!

نیوز/ آرتین زهرابی؛ تقریبا روزی نیست که مصاحبه‌ها و خبرهای عجیب و غریب درباره فوتبال ایران منتشر نشود. به ویژه […]

02مهر
مهاجم آفریقایی: به ایران می آیم و ابومسلم را احیا می‌کنم!

مهاجم آفریقایی: به ایران می آیم و ابومسلم را احیا می‌کنم!

به گزارش نیوز، عرفان اولروم مهاجم آفریقایی مشکی‌های مشهدی که روزگاری در ابومسلم خاطرات ماندگاری را برای هواداران فوتبال مشهد از […]

-