عراقی

18تیر
تکرار سناریوی ترور شخصیت‌‌های لبنانی توسط آمریکا در عراق

تکرار سناریوی ترور شخصیت‌‌های لبنانی توسط آمریکا در عراق

به گزارش نیوز، «محمد مرتضی»‌ پژوهشگر و نویسنده سیاسی لبنانی، در ارتباط با ترور «هشام الهاشمی» تحلیلگر مشهور عراقی که […]

-