عبدالله گنجی

25تیر
نظام با سرمایه‌گذاری آمریکا در صنعت نفت و گاز موافق بود

نظام با سرمایه‌گذاری آمریکا در صنعت نفت و گاز موافق بود

به گزارش نیوز، عبدالله گنجی در روزنامه جوان در پاسخ به انتقادات علیه قرارداد ۲۵ ساله با چین نوشت: برجام و قرارداد […]

11تیر
همه پرچم‌خواهان عدالت

همه پرچم‌خواهان عدالت

به گزارش نیوز، عدالت‌خواهی در نظام جمهوری اسلامی برگرفته از معرفت درون‌دینی است که قله آرمانی آن سیره امیرالمؤمنین (ع) […]

-