عبدالرحمن فتح الهی

17دی
اندر حکایت رای ممتنع بغداد!

اندر حکایت رای ممتنع بغداد!

تلاش پنج شنبه هفته گذشته آمریکا برای اضافه کردن دو بند به بودجه ۲۰۲۱ با هدف احیای کمیته تحریم‌های سازمان […]

03دی
سلاح بی ضابطه؛ حکومت قانون یا حکومت بی قانونی

سلاح بی ضابطه؛ حکومت قانون یا حکومت بی قانونی

سال هاست که سلاح بی ضابطه و خارج از قانون و انحصار دولت در عراق چالش های متعدد امنیتی را […]

-