عباس سلیمی نمین

16بهمن
آزادی، استقلال را تقویت می‌کند

آزادی، استقلال را تقویت می‌کند

عباس سلیمی‌نمین، مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران در گفت‌وگو با جام‌جم بر این باور است که وجود تعاریف […]

28اردیبهشت

حتی جوانان مؤتلفه هم میرسلیم را قبول ندارند/ او قول داده بود به نفع رئیسی کنار برود اما…

سلیمی‌نمین‌: نیوز: عباس سلیمی‌نمین گفت: او هیچ وقت به تعهدات خود پایبند نبوده است و همین موضوع از او یک […]

-