طوفان آیدا

09شهریور
طوفان سهمگین «آیدا»در آمریکا فاجعه به پا کرد/فیلم

طوفان سهمگین «آیدا»در آمریکا فاجعه به پا کرد/فیلم

نیوز: طوفان سهمگین «آیدا» ایالت لوئیزیانای آمریکا را درنوردید،طوفان آیدا که پنجمین طوفان شدیدی است که تا کنون آمریکا را […]

-