طنز/چرا ما کتابخوان نمی شویم؟

۰۱اردیبهشت
صفحه‌ای از کتاب آشپزی که تمیز مانده!

صفحه‌ای از کتاب آشپزی که تمیز مانده!

به گزارش مشرق، سمیه‌سادات حسینی در یادداشتی در ویژه نامه قفسه روزنامه جام جم نوشت:   «خُب مامان؟» «چی خُب مامان؟!» دخترک پرسیده بود و من وسط کار، هاج و واج مانده بودم که این ادامه کدام مکالمه است؟  گفت: «همون که چند روز پیش گفتی تعریف می‌کنم دیگه. ماجرای صفحه تمیز کتاب آشپزیت!»  ابروهایم […]