طلاق توافقی

30بهمن
آن چه باید درباره ی مهریه بدانید !

آن چه باید درباره ی مهریه بدانید !

  قوانین مهریه مرد به هنگام اجرای صیغه نکاح، چیزی را به زنش می‌دهد که نشان‌دهنده قصد او برای نکاح باشد […]

05آذر
گرفتن وکیل طلاق توافقی در تهران

گرفتن وکیل طلاق توافقی در تهران

در طلاق توافقی زوجین بر سر توافق و مسائل مربوط به آن توافق می نمایند اما در طلاق یک طرفه […]

15آبان
نباید اجازه داد که طلاق توافقی به سهولت انجام شود

نباید اجازه داد که طلاق توافقی به سهولت انجام شود

  رییس قوه‌قضلییه با بیان اینکه نباید اجازه داد که طلاق توافقی به سهولت انجام شود، گفت: باید سازوکاری در […]

-