طرح کالا برگ

30آبان
منابع طرح تامین کالای  اساسی قابل تحقق است

منابع طرح تامین کالای اساسی قابل تحقق است

تهران (پانا) – عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به فروش دارایی‌های دولت به عنوان یکی از منابع […]

11آبان
کار مجلس به دست بردن در جیب کارگران رسیده‌ است/به جای رسیدگی به مظلومین، اموال آن‌ها را قانونی می‌برند

کار مجلس به دست بردن در جیب کارگران رسیده‌ است/به جای رسیدگی به مظلومین، اموال آن‌ها را قانونی می‌برند

هفت تشکل کارگری استان قزوین با انتشار یک نامه سرگشاده خطاب به حمید رضا حاج بابایی (رئیس کمیسیون برنامه، بودجه […]