طرح واردات

13آذر
افشاگری یک نماینده: خودروسازان حاضر نیستند تولیدات خودرو خود را به بازار بفرستند

افشاگری یک نماینده: خودروسازان حاضر نیستند تولیدات خودرو خود را به بازار بفرستند

نیوز: تولیدات خودرو/خودروسازان خودروهایی را که تولید کردند، بیرون نمی‌دهند و به بهانه اینکه عرضه خودرو در بازار صرف نمی‌کند، […]

-