طرح شفافیت آرای نمایندگان

15بهمن
مخالفت مجلس انقلابی با طرح شفافیت آرای نمایندگان

مخالفت مجلس انقلابی با طرح شفافیت آرای نمایندگان

بررسی کلیات گزارش کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس در مورد طرح اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای […]

19آبان
ارسال طرح شفافیت آرای نمایندگان به هیات رئیسه مجلس

ارسال طرح شفافیت آرای نمایندگان به هیات رئیسه مجلس

یکشنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۹ – ۱۵:۲۰ تهران (پانا) – عضو کمیسین تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس گفت بررسی طرح شفافیت آرای […]