طرح افزایش قیمت بنزین

۰۲اردیبهشت
ناگفته‌های آقای وزیر از چند نرخی شدن بنزین

ناگفته‌های آقای وزیر از چند نرخی شدن بنزین

به گزارش افکارنیوز، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور اظهار کرد: افزایش قیمت بنزین یکی از مباحث و موضوعاتی بود که در داخل کشور درباره آن تصمیم گرفتند و نظرات درباره تک نرخی یا چند نرخی کردن قیمت بنزین متفاوت بود. اخبار اقتصادی– وزیر کشور گفت: وقتی کشور به یک تصمیم رسید که آن را اجرا […]