طرح آبرسانی

20خرداد
آب به غیزانیه رسید، اما همه جا به نوبت

آب به غیزانیه رسید، اما همه جا به نوبت

به گزارش نیوز به نقل از فارس، پس از اعتراض اهالی بخش غیزانیه به وضعیت آب در روستاها استاندار خوزستان و […]

20خرداد
آبرسانی به روستاهای غیزانیه براساس نوبت‌بندی

آبرسانی به روستاهای غیزانیه براساس نوبت‌بندی

به گزارش نیوز، پس از اعتراض اهالی بخش غیزانیه به وضعیت آب در روستاها استاندار خوزستان و مسئولان آبفا استان […]

-