طراحی مخفی شده پیکاسو

01مهر
طراحی مخفی شده روی یکی از تابلوهای پابلو پیکاسو

طراحی مخفی شده روی یکی از تابلوهای پابلو پیکاسو

به گزارش نیوز: پابلو روئیس پیکاسو گت نقاش، طراح، موجستمه‌ساز، گراورساز و سرامیک‌کار اسپانیا و اتا از گت‌ترین و تاثیرگذارترین هنرمندون […]

-