طبیب

23مرداد
توبیخ مجری برنامه طبیب/ما برای مسئولین فقط یک عددیم!!!

توبیخ مجری برنامه طبیب/ما برای مسئولین فقط یک عددیم!!!

نیوز: مجری برنامه «طبیب» توبیخ شد. مجری نتوانست بر احساسات و عقاید خود غلبه کند،مجری برنامه تلویزیونی «طبیب» به خاطر […]

-