طبقه بندی مشاغل

28آبان
مروری بر موانع اجرای فصل سوم قانون کار

مروری بر موانع اجرای فصل سوم قانون کار

دبیر اجرایی خانه کارگر غرب تهران در یادداشتی موانع اجرای فصل سوم قانون کار را تشریح کرد. بی‌گمان فصل سوم […]

22آبان
ورود هواپیماهای کوچک به کشور تسهیل می‌شود

ورود هواپیماهای کوچک به کشور تسهیل می‌شود

نیوز:امروز در نخستین جلسه کمیته مشترک هوانوردی عمومی از نقطه نظرات کارشناسان استفاده و با جمع بندی و تدوین نظرات، در جلسات آتی شورای عالی هواپیمایی، ایجاد هوانوردی عمومی را مصوب و ابلاغ خواهیم کرد.

-