طالقانی

20شهریور
سالروز در گذشت آیت‌الله سید محمود طالقانی/چیزی که به اسم دین بر مردم تحمیل شود از همه خطرناکتر است

سالروز در گذشت آیت‌الله سید محمود طالقانی/چیزی که به اسم دین بر مردم تحمیل شود از همه خطرناکتر است

نیوز: طالقانی؛ مبارزی که اگر می‌ماند رنج فراوان می‌کشید.امروز ۱۹ شهریور سالروز در گذشت آیت‌الله سید محمود طالقانی است. مردی […]

-