ضربه مغزی

24شهریور
ضربه مغزی خفیف  و اثر خطرناک آن بر عملکرد مغز

ضربه مغزی خفیف و اثر خطرناک آن بر عملکرد مغز

به گزارش نیوز، این کشف بینش مهمی در مورد عواقب ضربه مغزی(TBI) ارائه می‌دهد. یافته‌های اخیر محققان توضیح می‌دهد که چرا […]

24تیر
نجات معجزه آسای بیمار دچار سکته قلبی و مغزی در مشهد

نجات معجزه آسای بیمار دچار سکته قلبی و مغزی در مشهد

پزشک اورژانس بیمارستان رضوی گفت: بیمار ۷۸ ساله گنابادی دچار سکته قلبی و مغزی توسط کادر درمان و اورژانس بیمارستان […]

-