ضد واکسن

09شهریور
مجری رادیویی که خودش را مستر ضد واکسن لقب داده بود، بر اثر کرونا مرد

مجری رادیویی که خودش را مستر ضد واکسن لقب داده بود، بر اثر کرونا مرد

نیوز: مارک برنیر 65 ساله سومین مجری رادیویی که خودش را مستر ضد واکسن لقب داده بود، بر اثر کرونا […]

-